Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabest S.K. Żurawscy Fizjoterapia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach rachunkowo-księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

Początek strony